Vonnis in BSN-btw kwestie. // Amsterdamse Rechtbank ( Bestuursrecht ) gelastte 28 maart 2019 de belastingdienst om BSN uit BTW-nummer te verwijderen.

29-03-2019 15:33

Na jarenlange strijd heeft de rechtbank Amsterdam gisteren vonnis gewezen in een procedure tegen het BSN-btw-nummer en het beroep tegen de staatssecretaris van Financiën gegrond verklaard. Daarbij heeft de rechtbank bepaald dat Financiën uiterlijk op 1 januari 2020 het BSN uit mijn btw-nummer verwijderd moet hebben, met toekenning van een nieuw btw-nummer.

 

Dat oordeel is in lijn met het door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitgevaardigde verwerkingsverbod, met de toegevoegde waarde dat handhaving van dit vonnis in mijn eigen handen ligt en niet afhankelijk is van de AP. Want hoewel de AP per 2020 verwerking van het BSN in btw-nummers heeft verboden, is niet ondenkbaar dat diezelfde AP dat verbod pas (veel) later gaat handhaven. De AP heeft de Belastingdienst immers keer op keer uitstel gegeven in deze kwestie. Met dit vonnis is er een stok achter de deur.

 

De kwestie is dat btw-nummers van eenmanszaken bestaan uit het BSN van de ondernemer. Dit is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Voorheen was dit in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Interessant is dat Financiën - ook na te hebben berust in het verbod van de AP - in deze procedure heeft gehandhaafd dat mijn correctieverzoek terecht was afgewezen. (Dat verzoek uit 2016 beoogde verbetering van het in strijd met de wet uit mijn BSN bestaande btw-nummer.) Ter zitting was evenmin een toezegging mogelijk dat ik per 2020 een nieuw btw-nummer zou hebben. Dit leidde ertoe dat de rechtbank een vonnis in deze procedure nog steeds nodig vond (procesbelang, ro. 6).

 

De rechtbank gaat vervolgens niet mee in het merkwaardige standpunt van Financiën dat de onrechtmatigheid van het gebruik van het BSN in het btw-nummer pas intreedt op 1 januari 2020. Het feit dat de AP het verwerkingsverbod pas op die datum heeft laten ingaan, betekent immers niet dat de onrechtmatigheid dan pas intreedt en doet aan het bestaan van de onrechtmatige verwerking ten tijde van het bestreden besluit niet af (ro. 7). (Het bestreden besluit dateert uit 2016, onder de Wbp).

 

Ook onder het huidige recht acht de rechtbank deze verwerking van het BSN in strijd met de AVG en UAVG. Daarbij oordeelt de rechtbank in de interessante overweging 13, dat het verzoek om een nieuw btw-nummer thans onder artikel 17 van de AVG (recht op gegevenswissing) toewijsbaar is. Gelet op de continuïteitsbelangen bij de Belastingdienst acht de rechtbank dit echter pas toewijsbaar per 1 januari 2020.

 

Dit alles leidt ertoe dat de rechtbank Financiën gelast uiterlijk op 1 januari 2020 het BSN uit het btw-nummer te verwijderen, met toekenning van een nieuw btw-nummer.

 

Bron:  Isabelle Wárlám

https://www.linkedin.com/pulse/vonnis-bsn-btw-kwestie-isabelle-w%C3%A1rl%C3%A1m/

 

 

============================= 

EMLS 

Utrecht / Haaksbergen, 29 maart 2019