ARNHEM - Bewindvoerders en gemeente gaan samen werken aan terugdringen schulden Arnhemmers

25-05-2020 08:10

Tien bewindvoerderskantoren en de gemeente Arnhem tekenen een samenwerkingsconvenant 'Samen Sterker'. Daarin staan afspraken over hoe inwoners met een bewindvoerder zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Het doel is dat minder Arnhemmers problematische schulden hebben en ze beter in staat zijn hun financiën zelfstandig te regelen. Ruim 40 procent van alle Arnhemmers die een bewindvoerder hebben wordt door deze kantoren geholpen. Het is de bedoeling dat later meer bewindvoerders aansluiten bij deze samenwerking.

 

In het convenant gaat het om het 'beschermingsbewind'. De rechtbank wijst dan een bewindvoerder toe om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken en zijn bezit kan zorgen.

 

Inwoners goed ondersteunen

Landelijk heeft ongeveer een derde van de huishoudens betalingsachterstanden. Eén op vijf heeft zelfs problematische schulden. Dat betekent dat een inwoner ze niet binnen drie jaar op kan lossen. Arnhem wijkt niet af van dit landelijke beeld. Wethouder Armoedebeleid Ronald Paping: 'Bewindvoerders spelen een belangrijke rol bij de hulp en ondersteuning van kwetsbare inwoners met financiële problemen. Ik vind het daarom heel belangrijk dat we nu ons gezamenlijk inspannen om zoveel mogelijk Arnhemmers goed te helpen met hun financiën en ervoor te zorgen dat ze uit de schulden blijven of komen.'

 

Kwaliteitseisen

Om aan het convenant te kunnen deelnemen, moet een bewindvoerder aan kwaliteitseisen voldoen. De bewindvoerder moet lid zijn van een branchevereniging die een onafhankelijke klachtenprocedure heeft. Daarnaast moet een deelnemende bewindvoerder periodiek klanttevredenheidsonderzoek doen en de uitkomsten verwerken in de dienstverlening. Voor het doen van financiële transacties voor een cliënt geldt het vierogenprincipe: een medewerker van een bewindvoerder mag dat alleen samen met een collega doen.

 

Rechtbank wijst bewindvoerder toe

Bewindvoerders die aan het convenant meedoen, krijgen van de gemeente een voorkeurspositie. Dat betekent dat de gemeente graag ziet dat naar deze bewindvoerders verwezen wordt. Een bewindvoerder wordt door de rechter toegewezen, maar andere partijen zoals hulpverleners, familie, werkgevers of de sociale wijkteams kunnen wel een bewindvoerder adviseren. Vandaar dat de gemeente ook met de rechtbank in gesprek gaat over de gemaakte afspraken. De inzet is om alleen nog te verwijzen naar bewindvoerders die meedoen met het convenant. Op die manier proberen we inwoners met financiële problemen de best passende vorm van ondersteuning te bieden zodat zij zo snel en zo goed mogelijk schuldenvrij kunnen worden en blijven.

 

Bron : SociaalWeb.NL