Arnhemse villamoord (1998) grootste gerechtelijke dwaling ooit ? Conclusies Onderzoeksgroep Gerede Twijfel

03-10-2018 14:17

Ingevolge harde en heldere conclusies van de de Onderzoeksgroep Gerede Twijfel is er mede ook door de advocaten van verdachten actie ondernomen en o.a. bij de Advocaat-Geneleraal (AG) bij de Hoge Raad om nader onderzoek gevraagd als eerste stap naar definitieve herziening van negen strafzaken. Het door de AG ingeschakelde adviesorgaan oordeelt thans eveneens vernietigend over de zaak. 

Wordt vervolgd........

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 3 oktober 2018