Arrest van het Europese Hof van Justitie (Derde kamer) van 18 mei 2017 n.a.v. verzoek van Tribunal de grande instance de Lyon om een prejudiciële beslissing

19-05-2017 16:37

Jean-Philippe Lahorgue tegen Ordre des avocats du barreau de Lyon e.a.. Prejudiciële verwijzing – Vrij verrichten van diensten – Richtlijn 77/249/EEG – Artikel 4 – Uitoefening van het beroep van advocaat – Decoder om in te loggen op het réseau privé virtuel des avocats (RPVA; virtueel privénetwerk van de advocaten) – ‚RPVA’-decoder – Weigering van bezorging aan een advocaat die bij een balie van een andere lidstaat is ingeschreven – Discriminerende maatregel

 

Binnenkort een annotatie op deze site 

(uitleg en beschouwing van de richtlijn tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten. )

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 mei 2017