Artikel 11a Advocatenwet ! Is het een fopspeen vanwege cumulatie van functies van advocaten?

13-06-2018 11:57

Bij advocatenwetswijziging van 1 januari 2015 is ter bescherming van de vertrouwensrelatie tussen advocaten en hun cliënten in artikel 11a van de Advocatenwet een geheimhoudingsplicht voor advocaten opgenomen en in artikel 45a advocatenwet een afgeleide geheimhoudingsplicht voor de Deken. Voorheen werd e.e.a. "geregeld" via de gedragsregels. 

 

Echter een Nederlandse advocaat kan naast advocaat ook curator, rechter-plaatsvervanger en/of raadssheer-plaatsvervanger zijn. 

 

De eed die een rechter aflegt is van een andere strekking als de afgelegde eed van een advocaat. Een Deken is ook advocaat.

 

Binnenkort meer op deze site !