Artikel 120 Grondwet juncto o.a. Vuurwerkramp- en Q-koortszaak

16-06-2017 16:47

Nederlandse rechters mogen van de Nederlandse wetgever (de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer) Nederlandse wetten niet toetsen aan de Nederlandse Grondwet. In Nederland zijn net verkiezingen geweest en het te vormen nieuwe parlement kan dit verbod via een tweederde meerderheid doen opheffen. Alsdan beschermt constitutionele toetsing de Nederlandse burgers tegen parlementaire onjuistheden en kwaadwillende politici. Daarnaast stelt Constitutionele toetsing Nederlandse burgers maar ook de Nederlandse rechters in de gelegenheid de Nederlandse Grondwet aan te passen o.a. vanwege  grote maatschappelijke en technologische veranderingen, zoals het gebruik van internet en al of niet introduceren van Nederlandse rechtspraaktoepassing middels digitaal procederen. Steller dezes acht het niet ondenkbaar dat het achterwege blijven van actualisering van de Nederlandse Grondwet waardoor het toetsingsverbod, ex art 120 Grondwet, ingevoerd in 1848, bleef bestaan, mede debet er aan is aan de onverkwikkelijke gang van zaken zoals bijv. de voorkoming en afwikkeling van de Enschedese vuurwerkrampzaak en uitbraak van Q-koorts in Nederland. In Nederland worden de ambtenaren en bestuurders bij fouten sinds 1848  beschermd via het toetsingsverbod en via de zo genaamde Pikmeer-arresten. Thorbecke draait zich om zijn graf.omdat heden de verouderde en achterhaalde grondwet nog steeds niet is geactualiseerd.

 

Zie alvast

 

https://emls.webnode.nl/search/?text=art.+120+grondwet

 

https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp&type=2    

 

https://emls.webnode.nl/search/?text=q-koorts&type=2

 

Binnenkort meer op deze site !

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 16 juni 2016