Artikel 32 Rv biedt partijen de mogelijkheid de rechter te verzoeken zijn uitspraak aan te vullen, aldus de Hoge Raad in een uitspraak.

08-01-2019 08:04

Indien de rechter heeft verzuimd te beslissen over een onderdeel van het gevorderde of verzochte, biedt art. 32 Rv partijen de mogelijkheid de rechter te verzoeken zijn uitspraak aan te vullen. Ingevolge art. 399 Rv staat beroep in cassatie niet open voor hem die zijn bezwaren kan doen herstellen door dezelfde rechter bij wie de zaak heeft gediend. Voor niet-ontvankelijkheid op grond van art. 399 Rv bestaat geen aanleiding in het geval dat weliswaar een verzoek als bedoeld in art. 32 Rv kan worden ingediend, maar in cassatie ook andere klachten aan de orde zijn gesteld (HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:38, rov. 5.2). Dit laatste doet zich in het onderhavige geval echter niet voor.

 

Uitspraak Hoge Raad

Bron: Rechtspraak.NL

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:2369

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 8 januari 2019