Artikel: Bescherming Klokkenluiders schiet ernstig tekort

10-06-2021 08:33

De bestaande (rechts)bescherming en het voorstel voor een nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders schieten ernstig tekort omdat er te weinig oog is voor de specifieke dynamiek in klokkenluiderszaken en omdat er een structureel gebrek aan effectieve conflicthantering bestaat. De huidige focus op procedures drijft betrokkenen onnodig uit elkaar. Klokkenluiders hebben tastbare en doortastende ondersteuning nodig om een melding constructief bespreekbaar te maken. Daarbij zou preventief moeten worden ingespeeld op veel voorkomende patronen die zich voordoen in klokkenluiderszaken.

 

Bron : NJB

Bescherming Klokkenluiders schiet ernstig tekort Een pleidooi voor EHBK: Eerste Hulp Bij Klokkenluiden, inclusief mediation door Janny Dierx en Rob van Eijbergen in NJB