De AVG en e-discovery bij feitenonderzoek naar mogelijke onregelmatigheden door advocaten

19-02-2019 09:53

Ondernemingen schakelen bij aanwijzingen van onregelmatigheden vaak advocaten in voor een feitenonderzoek. Een onderdeel daarvan is e-discovery: een samenstel van gegevensverwerkingen waarbij elektronische bedrijfsinformatie wordt veiliggesteld, opgeslagen, doorzoekbaar gemaakt en vervolgens onderzocht op relevantie. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) reguleert (onder meer) ‘geautomatiseerde’ verwerking van persoonsgegevens, en dus ook e-discovery bij feitenonderzoeken. Dat roept de vraag op welke eisen de AVG precies stelt.

 

Dit artikel bespreekt allereerst de rechtmatigheidsgrondslag (paragraaf 2) en aspecten voor inrichting van de e-discovery door advocaten (paragraaf 3). De beginselen uit de AVG dwingen advocaten tot voortvarendheid, doelgerichtheid, en een redelijke en proportionele afweging van de bij het onderzoek betrokken belangen (paragraaf 4). Betrokkenen hebben echter ook rechten, die mogelijk afbreuk kunnen doen aan de voortvarendheid en vertrouwelijkheid van het onderzoek (paragraaf 5). Deze rechten zijn onderhevig aan beperkingen – bijvoorbeeld vanwege de wettelijke geheimhoudingsplicht van advocaten (paragraaf 6

 

Bron: Anti-Corruptie.NL

https://www.anti-corruptie.nl/actualiteit/2019/artikel-de-avg-en-e-discovery-bij-feitenonderzoek-naar-mogelijke-onregelmatigheden-door-advocaten