Artikel: Het Huis voor Klokkenluiders in een internationaal perspectief

10-04-2019 09:11

Ongeveer één jaar na de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders ontstond de vraag hoe deze instantie zich verhoudt tot gelijkaardige instellingen in het buitenland. In hoeverre worden in het buitenland verschillende taken inzake klokkenluidersbescherming – net zoals in het Huis – gecombineerd? Welke doelgroepen kunnen op welke manier beroep doen op deze instanties? En welke uitdagingen en dilemma’s levert dit op?

 

Dit werd onderzocht door het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht en de Work and Employment Relations Unit van de University of Greenwich. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is: ‘Hoe verhoudt het Huis voor Klokkenluiders zich tot instellingen in het buitenland die advies en/of psychosociale ondersteuning bieden aan klokkenluiders, onderzoek doen naar de misstanden die klokkenluiders melden, preventie van integriteitsschendingen bevorderen, en/of kennis genereren over klokkenluiden?’

 

Lees verder in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving op :  

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/TBSH/2019/1/TBSenH_2295-6700_2019_005_001_005