Autoriteit Consument & Markt sluit oud dossier over verbod op ‘no cure no pay’ voor advocaten

01-02-2018 17:12

De ACM heeft onlangs besloten geen last op te leggen aan de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het voornemen om de NOvA te dwingen om meer ruimte te bieden voor ‘no cure no pay’-afspraken, stond in een sanctierapport uit 2005. Dit rapport was opgesteld na een onderzoek van de NMa, naar aanleiding van een klacht van een Amsterdamse advocaat.

 

Oorspronkelijk had de NOvA resultaatgerelateerde beloning (‘no cure no pay’) voor advocaten geheel verboden. De NMa vermoedde dat dit in strijd was met de Mededingingswet. Hoewel de NOvA dit niet met de NMa eens was, maakte zij een beperkte uitzondering op het verbod voor letselschade. Deze regeling werd echter door de overheid eveneens in 2005 vernietigd. Deze laatste omstandigheid was voor de NMa aanleiding de sanctieprocedure op te schorten.

 

Nieuwe verordening

 

In 2014 heeft de NOvA, ditmaal met instemming van het Ministerie van Justitie, opnieuw een beperkte mogelijkheid voor resultaatgerelateerde beloning in het leven geroepen. Het betreft een experiment voor letsel- en overlijdenszaken, dat loopt tot 2019. De ACM sluit daarom de procedure af zonder een last onder dwangsom op te leggen. De ACM geeft geen inhoudelijk oordeel over de regeling. Daarvoor zou nieuw onderzoek vereist zijn en dat vindt de ACM niet opportuun.

De ACM blijft de ontwikkelingen ook na 2019 in de gaten houden.

 

Documenten

 

ACM sluit dossier over verbod op 'no cure no pay' voor advocaten (PDF - 67.65 KB)

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-sluit-oud-dossier-over-verbod-op-no-cure-no-pay-voor-advocaten