Autoriteit Persoonsgegevens adviseert Eerste Kamer: neem Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) niet aan

10-11-2021 09:01

Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) geeft overheidsorganisaties én private partijen zeer ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. Dit kan grote gevolgen hebben voor mensen die ‘op het verkeerde lijstje’ terechtkomen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept de Eerste Kamer daarom op dit wetsvoorstel in de huidige vorm niet aan te nemen.

 

Bron : BijzonderStrafrecht

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/ap-adviseert-eerste-kamer-neem-wet-gegevensverwerking-door-samenwerkingsverbanden-wgs-niet-aan