Behartiging Publieke Belangen Gemeentelijke Overheid.

11-06-2024 10:37

Gemeenten mogen volgens een recent arrest van de Hoge Raad voor de behartiging van publieke belangen gebruikmaken van privaatrechtelijke bevoegdheden, zolang de toepasselijk wet het gebruik daarvan niet uitsluit en er geen sprake is van onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke regeling9en0 en/of coflicteert met het EU-recht en door Nederland geratificeerde verdragen. 

 

Opm. EMLS 

========== 

Dat worden dan moeilijke rechtsafwegingen voor locale bestuurders in een land als Nederland dat geen Constititionneel Hof / Grondwettelijk Hof kent !