Belgie // EU-Hof: Geen openbare aanbesteding van juridische diensten

08-06-2019 09:12

Betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) bij beslissing van 29 maart 2018,

 

Eur-Lex-Eeuropa.EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2019:472