Benoeming mr. Thom de Graaf vicepresident Raad van State

22-06-2018 15:17

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, ingestemd met de benoeming van de heer mr. Th. C. de Graaf tot vice-president van de Raad van State.

De benoeming gaat in op 1 november 2018.

 

Thom de Graaf (61) begon zijn loopbaan in 1981 bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hierna werkte hij tot 1994 in diverse functies op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna maakte De Graaf de overstap naar de landelijke politiek, eerst als lid van de Tweede Kamer voor D66, daarna werd hij fractievoorzitter. Van 2003 tot 2005 was hij minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en tevens vicepremier in het kabinet-Balkenende II. Daarna was hij kwartiermaker voor het Netherlands Institute for City Innovation Studies en werkte hij als strategisch adviseur voor PWC. In 2007 werd De Graaf burgemeester van Nijmegen. Sinds 2012 is hij voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Ook is hij momenteel voorzitter van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

 

De heer De Graaf volgt de heer mr. J.P.H. Donner op. De wettelijke ambtstermijn van vicepresident Donner loopt af op 1 november 2018 vanwege het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

 

Bron: Rijksoverheid.NL

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/22/benoeming-vicepresident-raad-van-state