Benoeming van prof. mr. B.F. (Bastiaan) Assink tot advocaat-generaal in de civiele sectie van het parket bij de Hoge Raad met ingang van 1 september 2019.

23-08-2019 08:16

Daarnaast heeft de Ministerraad op 12 juli 2019 ingestemd met de benoeming van drie raadsheren in de Hoge Raad:

Mr. F.J.P. Lock (met ingang van de datum van beëdiging). Mr. Lock is momenteel senior-raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 

Per 1 januari 2020 wordt Mr. M. Kuijer raadsheer bij de Hoge Raad. Mr. Kuijer is juridisch adviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bijzonder hoogleraar afdeling Strafrecht en criminologie Vrije Universiteit Amsterdam

 

Met ingang van 1 september 2020 wordt Mr. C. Caminada raadsheer bij de Hoge Raad. Mevrouw Caminada is senior-raadsheer in het gerechtshof Arnhem- Leeuwarden.

 

Bron : RijksOverheid.NL

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/12/benoeming-raadsheren-in-de-hoge-raad