Benoemingen bij Raad van State. Mevrouw mr. drs. J.C. Boeree en mevrouw mr. G. de Groot worden staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel

22-06-2020 10:03