Benoemingen bij Raad van State.

11-06-2021 16:16

Mevrouw mr. M. Soffers, de heer mr. J.J.W.P. van Gastel, de heer dr. G.O. van Veldhuizen en de heer mr. drs. J.H. van Breda worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Mevrouw prof. dr. drs. C.H. Sieburgh en mevrouw mr. A.L.J. van Strien worden staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

 

Bron : RijksOverheid.NL

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/11/benoemingen-bij-raad-van-state