Nederlandse beperking van vrije artsenkeuze is niet Brusselproof

10-10-2014 11:07

De beperkingen van vrije artsenkeuze die minister mw. drs. E. Schippers Nederlanders oplegt zijn niet Brusselproof. Indien de Nederlandse wetgever via een wijziging van  de zorgverzekeringswet een inperking van de voorgestelde vrije artsenkeuze mogelijk maakt conflicteert dit met het Europese recht en zal alsdan de Nederlandse wetswijziging niet overeind blijven indien een meest gerede partij dit aanhangig maakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg.

 
EMLS
 
Utrecht / Haaksbergen, 10 oktober 2014 
===============================