Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het Luchthavenbesluit 'Twente Airport

17-08-2017 16:50

Op 14 augustus 2014 vond er een zitting plaats bij de Afd. Bestuursrechtspraak over het luchthavenbesluit 'Twente Airport' dat provinciale staten van Overijssel hebben vastgesteld. Zo’n besluit bepaalt wanneer en hoeveel er mag worden gevlogen op en vanaf een vliegveld. Met het luchthavenbesluit heeft de voormalige luchtbasis Twente niet langer een militaire status en neemt de provincie het bevoegd gezag van het vliegveld over van het ministerie van Defensie. Het is de bedoeling dat Twente Airport een regionaal vliegveld wordt, als onderdeel van Technologybase Twente. Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente en de Stichting Hart van Twente Hengelo zijn het niet eens met dat luchtvaartbesluit en komen daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze willen niet dat de luchthaven wordt opengesteld voor zakelijk vliegverkeer. Volgens hen ontbreekt er een sluitende exploitatie voor de openstelling. Weliswaar bieden de provincie en de gemeente Enschede financiële ondersteuning bij de exploitatie, maar volgens de bezwaarmakers is daarmee sprake van ongeoorloofde staatssteun.

 

Over 6 weken wordt de uitspraak verwacht.

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 15 augustus 2017