Wet voorkeursrecht gemeenten // Beroep tegen ongegrondverklaring van alle bezwaarschriften tegen Wvg-aanwijzingsbesluit van de gemeenteraad van Dalfsen.

31-08-2018 14:58

Binnenkort meer hierover op deze website.