Bescherming van persoonsgegevens

30-05-2018 09:05

Vandaag,  woensdag 30 mei 2018 van 14.30 tot 17.30 uur vergadert de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Big Data en de bescherming van persoonsgegevens. Namens de regering is de minister voor Rechtsbescherming, dhr. S. Dekker, aanwezig.

 

Minister Dekker zegt over de bescherming van persoonsgegevens het volgende:

‘Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijven en overheden netjes met hun persoonsgegevens omgaan. Zeker als we ons realiseren dat data een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving en in de manier waarop geld wordt verdiend. Het is dus van groot belang dat de rechten van burgers worden gewaarborgd en vooral ook dat de burger betere mogelijkheden krijgt om die rechten ook echt te kunnen uitoefenen.’

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

 

De AVG, de verordening waarin de nieuwe Europese privacyregels staan, trad op 25 mei 2018 in werking, ook in Nederland. Nederland heeft de Europese verordening zo veel mogelijk ongewijzigd overgenomen.  Nieuwe regels zijn noodzakelijk, omdat de uitwisseling van persoonsgegevens overal in de Europese Unie is toegenomen. Overheid en bedrijfsleven maken dankzij nieuwe technologie bij hun activiteiten meer dan ooit gebruik van persoonsgegevens.

 

Burgers krijgen versterkte rechten op het gebied van privacy. Zo wordt het recht om ‘vergeten te worden’ vastgelegd waarmee iemand kan vragen zijn persoonsgegevens te verwijderen.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS EN MELDING DATALEKKEN

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het zelfstandig orgaan dat onder andere toezicht houdt op de naleving van de AVG. Ook het doen van onderzoek is een bevoegdheid van de AP. Sinds de inwerkingtreding van de meldplicht datalekken per 1 januari 2016 heeft de AP veel meer werk aan het onderzoeken van meldingen. Bedrijven en organisaties moeten binnen 72 uur een melding doen bij de AP wanneer er sprake is van een inbreuk op de beveiliging met ernstige nadelige gevolgen (of een behoorlijke kans daarop) voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Facebook, internationale vergelijking en dataretentie

 

Tijdens het overleg met minister Dekker staan ook privacyschending door Facebook, het rapport ‘De bescherming van persoonsgegevens. Acht Europese landen vergeleken’  en dataretentie (het bewaren van bepaalde telecommunicatiegegevens voor onderzoek, opsporing en vervolging van ernstige criminaliteit) op de agenda.

Uit de internationale vergelijking blijkt dat Nederland het goed doet als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. De website www.mijnoverheid.nl is een goed voorbeeld van een poging van de overheid om transparant te zijn over de verwerking van persoonsgegevens van burgers.

 

Bron: TweedeKamer.NL

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/uitgelicht/bescherming-van-persoonsgegevens

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 30 mei 2018