Beslaglegging mag niet zover gaan dat mensen geen kant meer op kunnen. Deurwaarders krijgen nu te maken met een aangepast beslag- en executierecht, waarbij beslagleggen minder ver gaat.

01-10-2020 08:05

Beslag leggen op de inboedel, het salaris of de auto was altijd hét drukmiddel om een schuldenaar te dwingen om zijn rekeningen te betalen. Deurwaarders krijgen nu te maken met een aangepast beslag- en executierecht, waarbij beslagleggen minder ver gaat. Te vaak kwamen mensen die te maken kregen met een beslag onder het bestaansminimum terecht. Dat wil minister Dekker (Rechtsbescherming) veranderen. “Een schuldeiser mag maatregelen nemen als zijn rekeningen niet worden betaald. Maar het moet niet zover gaan dat mensen geen kant meer op kunnen. Daarom zijn de regels voor het executie- en beslagrecht herzien.”

 

Inboedel

De herziening van het beslag- en executierecht treedt gefaseerd in werking. De eerste fase begint op 1 oktober 2020. Dan mag geen beslag meer worden gelegd op roerende zaken, zoals de inboedel, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen. De gerechtsdeurwaarder kan dan niet langer ‘zo maar’ spullen in huis of in een bedrijf aanwijzen en die in beslag nemen, hij moet een goede inschatting maken van de waarde van die spullen. Achteraf gezien was het ‘oude’ systeem te veel een drukmiddel om de schuldenaar te laten betalen, terwijl hij dat helemaal niet kon.

 

Verkoop via internet

Ook mag de deurwaarder niet langer kleding, levensmiddelen en andere zaken die iemand nodig heeft voor persoonlijke verzorging en de algemene dagelijkse levensbehoeften in beslag nemen. Ook deze zaken zijn in het algemeen, financieel gezien, niet veel waard. Beslag op kunst en sieraden blijft wel mogelijk. Daarnaast wordt verkoop via internet mogelijk, zodat een breder publiek kan worden bereikt, wat kan leiden tot hogere opbrengsten tegen lagere kosten.

 

Bankrekening

Op 1 januari 2021 (tweede fase) wordt de beslagvrij bedrag ingevoerd. Wordt beslag gelegd op de bankrekening van de schuldenaar, dan wordt een deel van het tegoed vrijgehouden wat de schuldenaar kan gebruiken om van te leven. Bij beslag op loon of een uitkering geldt al iets soortgelijks (de beslagvrije voet). Zo kunnen mensen met schulden niet onder het bestaansminimum terechtkomen.

 

Beslag op auto’s

De derde en laatste fase (1 april 2021) maakt het administratief beslag op motorrijtuigen mogelijk. Nu moet een deurwaarder het voertuig (auto, aanhangwagen) daadwerkelijk zien om er beslag op te leggen, terwijl via het kentekenregister van de RDW eenvoudig is vast te stellen of iemand een auto op zijn naam heeft staan. Daarom kan straks beslag worden gelegd na inzage in het kentekenregister en wordt het voor de schuldenaar niet meer mogelijk om zijn auto – na een beslag – snel over te schrijven op een andere naam. Zo wordt ook de koper beschermd tegen een verkoper die zijn auto met een beslag erop wil verkopen. Op die datum verandert er ook iets op het gebied van woningontruimingen. Nu is het vaak onduidelijk wie moet opdraaien voor de kosten van transport van de inboedel, opslag en eventuele stort bij de milieustraat, na 1 april 2021 worden gemeenten daarvoor verantwoordelijk

 

Schuldenaanpak

De Wet herziening beslag- en executierecht maakt onderdeel uit van het Actieplan Brede Schuldenaanpak. Het gaat om een veertigtal acties om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulpverlening en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso.

 

Bron : Online.NL

https://www.mr-online.nl/deurwaarder-mag-minder-snel-beslag-leggen-op-inboedels-autos-en-lonen/