Betere voorbereiding op digitale verstoringen noodzakelijk.

12-09-2019 08:27

Nederland is voorbereid op verschillende rampenscenario’s maar wat te doen bij een digitale ontwrichting? Wie grijpt dan in? Met welke bevoegdheid? Hoe bereiden we ons voor? Nu cyber steeds verder verknoopt raakt met fysieke infrastructuren en het sociale weefsel van onze samenleving, is cybersecurity alleen niet langer voldoende.

 

Bron : WRR.NL

https://www.wrr.nl/actueel/nieuws/2019/09/09/digitale-ontwrichting