Beveiligingsniveau van het Nederlandse DigiD moet worden verhoogd naar minimaal twee factor-authenticatie.

29-09-2016 17:25

Bij de ontwikkeling van het eID-stelsel moet er meer aandacht zijn voor privacyaspecten. De beveiliging van de inlogmiddelen moet omhoog. Ook moet er meer aandacht zijn voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). De AP dringt erop aan dat de minister het eID-stelsel niet verder uitrolt dan nadat het beveiligingsniveau van DigiD is verhoogd naar minimaal tweefactor-authenticatie. 

Bron AP :https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onvoldoende-aandacht-voor-privacy-bij-eid

 

Bemerking EMLS : Lees ook op deze site de rubieken   -  Rubriek Digitaal procederen een historische vergissing - Rubriek DigiD

 

=================================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 september 2016