Bezwaar tegen openbaarmaking van gegevens van pluimveehouders in fipronil-affaire

18-04-2018 08:38

De organisatie foodwatch poogt via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) inzicht te krijgen in gegevens die te maken hebben met de fipronilaffaire in de eiersector. Verschillende biologische pluimveehouders hebben een brief ontvangen van Skal dat foodwatch een WOB-verzoek heeft gedaan. In het WOB-verzoek worden ook diverse inspectierapporten en toezichtdocumenten opgevraagd. Hierbij kunnen ook bedrijfsrelevante gegevens openbaar worden gemaakt. De Biologische Pluimveehoudersvereniging BPV heeft naar aanleiding van het verzoek een advocaat ingeschakeld en LTO/NOP roept pluimveehouders op om bezwaar te maken tegen de openbaarmaking van bedrijfsrelevante gegevens. LTO/NOP en BPV werken nauw samen in dit dossier waardoor de leden zich bij de actie van de BPV kunnen aansluiten.

 

Bron: Boerderij

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=201610

 

 

============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 18 april 2018