Borne / Almelo / Zwolle - Twentse Deken-gate zaak sleept zich al vanaf 2006 voort. Planschade ingevolge art. 49 van de destijds geldende Wet op de Ruimtelijke Ordening ?

01-10-2018 08:36

Advocaat heeft bij justitie aangifte van meineed gedaan tegen gemeenteambtenaar uit Borne. De ambtenaar zou eerder deze maand op zeven punten hebben gelogen tijdens een getuigenverhoor door rechter-commissaris in de zogeheten Bornse Katgertzaak. Wordt vervolgd..........

Zie ook :

https://emls.webnode.nl/search/?text=twentse+deken-gate&type=2