Brexit leidt tot onoverzichtelijke juridische gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de rechtspraak in Europa en in het bijzonder voor Nederland ?

24-06-2016 08:31

EMLS geeft een eerste anayse-aanzet onder de titel "Brexit leidt tot onoverzichtelijke juridische gevolgen".

Vragen die bij Europese burgers, bedrijven, bij rechters maar ook bij advocaten en andere juristen boven komen drijven kunnen zijn:

Is die Brexit met onmiddellijke ingang, of is een of meer (overgangs-)verdragen noodzakelijk ?

Zo ja, welke rechten en verplichtingen kunnen die wel, en met name: welke niet, omvatten ?

Wat zijn de gevolgen voor het Europese octrooirecht voor de overige EU-lidstaten ?

De voortgang van reeds lopende of nog aanhangig te maken civiele en strafrechtelijke gedingen worden onmiskenbaar door deze Brexit negatief beinvloed.

Voor bestuursrechtelijke geschillen zien wij minder problemen, nu bijvoorbeeld een Frans moederbedrijf met een (neven-)vestiging in Engeland onverminderd

kan blijven klagen over een in Engeland afgegeven omgevingsvergunning aan een naast gelegen bedrijf.

Wat zijn echter de gevolgen van artikel 50 van het Unieverdrag t.a.v.de uittreding van Engeland gedurende het 2 jaar durende uittredingstijdpad ? 

De EU zelf en de individuele deelstaten van de UK dienen zelfstandige handelsakkoorden af te sluiten; rechtspoisitioneel zal er warschijnlijk weinig veranderen.

De bescherming van de EU-Verdragen en Verordeningen kan komen te vervallen, vice versa. Dat moet per (deel-)onderwerp worden onderzocht.".

 

Binnenkort een aanvullende onderbouwde analyse op deze EMLS-website www.emls.eu 

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 juni 2016