Chronologie Vuurwerkramp naar Tweede Kamer ( 2e Up-Date )

14-11-2018 16:29

Ter voorbereiding op het gesprek dat Paul van Buitenen op 6 december as. in de Tweede Kamer heeft hij gisterenavond de 30 pagina's tellende chronologie over de Vuurwerkramp naar de griffie van de vaste Tweede Kamercommissie Justitie & Veiligheid gestuurd. Deze chronologie is door hem gereconstrueerd op basis van reviewbevindingen. Een kort overzicht, de hoofdstukjes:

 

Bureau Interne Zaken (16.11.2003). Op advies van het OM wordt er een tuchtrechtelijk onderzoek gelast door de de korpsleiding naar het Tolteam. In werkelijkheid blijkt de leiding hiermee beide klokkenluiders uit te willen schakelen. Het BIZ doet zijn werk echter 'te goed' en als zij eerder achtergehouden informatie alsnog ontvangen, schrijven zij aan burgemeester Mans dat zij vermoeden dat politie en OM de rechterlijke macht bewust hebben misleid.

 

Rijksrecherche (inschakeling 28.11.2003). Burgemeester Mans contacteert minister Donner. Die laat via college Pg's de rijksrecherche inschakelen. BIZ moet stoppen met onderzoek en alle spullen bij de rijksrecherche inleveren. Het BIZ stelt voor de zekerheid een kopie van het dossier veilig op een geheime plaats. Het BIZ krijgt de indruk dat de rijksrecherche er alles aan doet om de BIZ-conclusie onderuit te halen. De waarheidsvinding is daaraan ondergeschikt gemaakt.

 

Rijksrecherche (rapport 7.6.2004). Het rijksrechercherapport stelt geen enkele bevestiging te hebben gevonden van misleiding van de rechterlijke macht, maar levert wél materiaal aan voor een meineedklacht tegen een van de melders. Uit de review blijkt dat zij niet aan waarheidsvinding hebben gedaan en niet hebben voldaan aan de onderzoeksopdracht.

 

TNO-Vuurwerkproeven (2003-2006). In 2001 doet TNO een voorstel aan de EU voor vuurwerktesten op grote schaal. Immers, zo schrijft TNO, uit de classificatie en hoeveelheid vuurwerk is zo'n explosie niet te verwachten. Tegelijkertijd levert TNO aan het OM als resultaat dat de explosies te wijten waren aan 'Te-veel-en-te-zwaar' vuurwerk. TNO klantvriendelijk? Bij de proeven in oktober explodeert onverwacht een container met als klasse 1.4 (licht) geëtiketteerd vuurwerk. Volgens TNO een vergissing, volgens mij niet. TNO rapporteert dat het zwaar vuurwerk was; niets aan de hand.

 

Rol minister Remkes (2002-2007). In zijn circulaires en brieven aan Tweede Kamer, besturen van gemeentes en brandweerkorpsen verkondigt Remkes dat het blussen van vuurwerk gewoon 'routine

blusacties' zijn en blijven. Dat het buitenland afwijkt komt omdat Nederland voorop loopt. Een ervaren vuurwerkland nietwaar?

 

Rol minister Donner, (2002-2006).

 

Nieuwe aanwijzingen (2010)

 

Feitenonderzoeken (2010-2012)

 

Wéér de rijksrecherchedoofpot (2012)

 

Blusvoorschriften (2000-heden)

 

Rol minister Grapperhaus (2018)

 

De laatste omschrijvingen worden nog aangevuld, ook worden nog links toegevoegd naar andere artikelen.

 

………………

Bron: PvB

https://www.linkedin.com/pulse/chronologie-vuurwerkramp-naar-kamer-paul-van-buitenen/?published=t