Coalitie van 37 organisaties en journalisten roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met Wet Open Overheid. Brede maatschappelijke steun voor openbaarheid van bestuur

15-04-2016 16:14

SAMENVATTING

 

Een brede coalitie van organisaties en journalisten roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met de Wet open overheid. In een open brief, ondertekend vandaag door meer dan 37 organisaties, schrijven ze dat de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dringend aan vervanging toe is. Een goede informatie huishouding van de overheid, waaronder een openbaar informatieregister, bespaart niet alleen de overheid veel tijd en geld maar ook de samenleving als geheel.

Een brede coalitie van 37 organisaties en journalisten roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met de Wet open overheid, een initiatiefwet van GroenLinks en D66 met als doel om de overheid transparanter te maken.

 

In een open brief, ondertekend vandaag door 37 organisaties, schrijven ze dat de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dringend aan vervanging toe is. Doordat de overheid haar informatiehuishouding niet op orde heeft, kan minimaal de helft van het aantal Wob-verzoeken niet binnen de gestelde termijnen worden behandeld.

 

VOOR  BETERE OVERHEIDSINFORMATIE

 

De nieuwe Wet open overheid maakt de weg vrij voor actieve openbaarheid en bevordert daarmee de informatiepositie van inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, journalisten en medeoverheden.

 

Volgens de organisaties bespaart een goede informatiehuishouding, waaronder een openbaar informatieregister, niet alleen de overheid veel tijd en geld maar ook de samenleving als geheel. Overheidsinformatie die proactief gedeeld wordt, is beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren. Bovendien verbetert dit de kwaliteit van de informatie.

 

Het gebrek aan transparantie tussen overheden zorgt ook voor financiële risico’s. Het actief en openbaar delen van informatie via een openbaar register bespaart overheden daarom kosten. Ook voor economische ontwikkeling en innovatie is het van belang dat overheidsinformatie, ook in de vorm van open data, toegankelijk en herbruikbaar is.

 

VERSTERKEN VAN INFORMATIEPOSITIE 

 

De kloof tussen kiezers en de politiek, tussen inwoners en gemeenten, ondernemers en overheidsinstanties kan worden verminderd wanneer de informatiepositie van burgers ten opzichte van de overheid wordt verbeterd. Een effectieve overheid is er een die zich gecontroleerd weet. Journalisten en het maatschappelijk middenveld hebben daarbij een belangrijke rol.

 

De Tweede Kamer praat al vier jaar over het moderniseren van de Wet openbaarheid van bestuur. Met deze brief hopen de organisaties op voldoende steun van de fracties in de Tweede Kamer zodat deze belangrijke initiatiefwet wordt aangenomen. De Tweede Kamer stemt op 19 april over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

 

Bron: https://openstate.pr.co/126352-coalitie-van-37-organisaties-en-journalisten-roept-de-tweede-kamer-op-om-in-te-stemmen-met-wet-open-overheid    

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 15 april 2016