College van Toezicht Advocatuur (CVTA-A) maant de regionale dekens om te komen tot snellere besluitvorming

31-01-2019 10:57

Het zogeheten dekenberaad, waarin de regionale toezichthouders vertegenwoordigd zijn, dient slagvaardiger op te treden, aldus het toezichtscollege in haar vandaag gepubliceerde jaarverslag 2018