"Commissie Stiekum"

13-11-2015 15:19

De Nederlandse politiek wederom in opspraak ! Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) maakte woensdag 11 november 2015  publiekelijk bekend dat mogelijk een of meer fractievoorzitters van Nederlandse Politieke partijen zich schuldig hebben gemaakt aan “lekken” van geheime informatie. Bij vaststelling daarvan is er alsdan sprake van een strafbare ambtsmisdrijf.

 

De aangifte werd gedaan in maart 2014 waarna door de Nederlandse Rijksrecherche een onderzoek is opgestart. Doch ingevolge artikel 119 van de Nederlandse Grondwet mag het Nederlandse Openbaar Ministerie niet beslissen over de vervolging van een Nederlands Kamerlid. Dat is een recht die is voorbehouden aan de Nederlandse Tweede Kamer zelf of het Nederlandse kabinet. Opdracht tot onderzoek dient dan te worden verstrekt aan de Procureur-Generaal van de Nederlandse Hoge Raad.

 

Inmiddels heeft het Presidium (het bestuur van de Tweede Kamer)  besloten dat de volksvertegenwoordigers zelf een onderzoek instelt. Daartoe wordt een vijfkoppige onderzoekscommissie in het leven geroepen die het onderzoek zal verrichten en zal aangeven of er voldoende grond en bewijs is om verdachten alsdan ook daadwerkelijk te gaan vervolgen. De samenstelling van de onderzoekscommissie wordt binnenkort door stemming beslist en gelijktijdig wordt dan bepaald of wel of niet de Tweede Kamerleden onder ede zal horen. Wordt ongetwijfeld vervolgd !!! 

 

EMLS

 

Utrecht/Haaksbergen, 13 november 2014