Conclusie Advocaat-Generaal: Advies aan de Hoge Raad in dividendbelasting-zaak.

08-10-2018 10:38

Conclusie: de prejudiciële vragen aan het HvJ EU kunnen ingetrokken worden, maar overwogen kan worden het HvJ EU op een principieel verschil te wijzen tussen het Nederlandse stelsel (intern consistent) en het Deense stelsel (niet intern consistent) om te proberen het Hof er alsnog van te overtuigen dat het Nederlandse stelsel, anders dan het Deense, niet discrimineert. De A-G verwacht daar echter niet veel van.

 

Bron : ECLI:NL:PHR:2018:1061

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2018:1061

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 8 oktober 2018