Casus Reservisten van de Hoge Raad // Conclusie PG naar aanleiding van een verzoek tot wraking van alle leden van de strafkamer van de Hoge Raad.

12-11-2018 13:29

De behandeling van en beslissing in strafzaken in cassatie berust bij de zetel van drie of vijf raadsheren. De aanwezigheid en eventuele inbreng van de andere leden van de strafkamer bij de beraadslaging in raadkamer met het oog op de rechtseenheid, brengt daarin geen verandering. Niet valt in te zien dat deze wijze van beraadslaging in raadkamer objectief in strijd komt met het recht op een onpartijdige rechter zoals dat is voorzien in art. 6, eerste lid, EVRM en in art. 14, eerste lid, IVBPR of aanleiding kan geven tot gerechtvaardigde vrees dat de door de wet toegekende rechter aan de verdachte zou worden ontnomen, aldus de PG in diens conclusie van 9 november 2018 en te lezen op : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2018:1269

 

Zie ook :  https://emls.webnode.nl/search/?text=reservisten&type=2

 

---------------------------------------- 

Opm. EMLS

De vraag is of de Hoge Raad die conclusie kan/mag overnemen ?

Het betreft hier een vraag die de organisatie van en bij Hoge Raad 

zelf betreft. Het vragen van een  aanwijzing bij het EU-Hof van Justitie

te Luxemburg lijkt  zekerheidshalve het meest in de rede te liggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De behandeling van en beslissing in strafzaken in cassatie berust bij de zetel van drie of vijf raadsheren. De aanwezigheid en eventuele inbreng van de andere leden van de strafkamer bij de beraadslaging in raadkamer met het oog op de rechtseenheid, brengt daarin geen verandering. Niet valt in te zien dat deze wijze van beraadslaging in raadkamer objectief in strijd komt met het recht op een onpartijdige rechter zoals dat is voorzien in art. 6, eerste lid, EVRM en in art. 14, eerste lid, IVBPR of aanleiding kan geven tot gerechtvaardigde vrees dat de door de wet toegekende rechter aan de verdachte zou worden ontnomen.