Consulteert Nederland EU-Hof i.v.m. verbod pulsvisserij ? Beroep bij Hof van Justitie van de Europese Unie.

19-04-2019 08:34

Minister Schouten is  van plan om bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een beroep in te stellen tot nietigverklaring van het pulsverbod. Dit moet gebeuren binnen twee maanden na inwerkingtreding van de verordening. Momenteel wordt dit voornemen verder uitgewerkt, op grond waarvan definitief besloten zal worden of zij een dergelijk beroep zal instellen. Ondanks dit beroep zal de verordeninggewoon van kracht worden, met alle hierboven beschreven effecten van dien. Deze beroepsprocedure kan enkele jaren duren en heeft dus op de korte termijn

geen praktische gevolgen.

 

De hele brief is te lezen op ;

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/18/kamerbrief-besluitvorming-in-de-europese-unie-over-de-nieuwe-verordening-technische-maatregelen-en-de-gevolgen-voor-de-pulsvisserij