Court beval Wi-Fi uit te schakelen op een school in Florence

04-02-2019 16:25

Ten eerste heeft een Italiaanse rechtbank de regering (ministeries van Milieu en Onderwijs) opdracht gegeven een campagne te starten om het publiek te informeren over de gezondheidsrisico's van mobiele en draadloze telefoons.

https://www.emfsa.co.za/ehs/court-ordered-to-turn-off-wi-fi-at-a-school-in-florence/

 

En nu heeft het Hof van Florence de onmiddellijke sluiting van wifi in een school bevolen om de gezondheid van een minderjarige te beschermen. De opdracht is verstrekt aan de schooldirecteur van het Botticelli Comprehensive Institute.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/28/a-firenze-il-tribunale-fa-spegnere-il-wifi-a-scuola-un-atto-straordinariamente-innovativo/4916086/

 

Zoals de advocaat Agata Tandoi, verdediger van de familie van "Mario" (niet de echte naam van het kind om de privacy te beschermen) benadrukt , de spoedopdracht is geen oordeel maar een voorlopige handeling gebaseerd op het bestaan ​​van voldoende milieubelemmeringen voor de leerling.

 

De rechter, in feite, beval de ontmanteling van routers en hotspots ruim voor het definitieve vonnis. De zorg is dat voortdurende blootstelling de gezondheid van het kind ernstig kan schaden en op school aan elektromagnetische soep kan worden blootgesteld. De bescherming van de gezondheid van een kind is een grondwettelijk recht.

 

In maart werd een hoorzitting gepland om te bespreken of het afsluiten van wifi tijdelijk of definitief zal zijn.

 

De prudentiële redenering van rechter Zanda, niet gepubliceerd maar buitengewoon vernieuwend wat betreft elektrosmog, wijst op het feit dat de school in de buurt van de Arno momenteel wordt bestraald door niet-ioniserende golven, elektromagnetische velden uitgezonden door Wi-Fi en gevaarlijk voor de gezondheid van de mens . Er wordt rekening gehouden met de uitspraken van de wetenschappelijke gemeenschappen over blootstelling van draadloze apparaten.

 

Deze situatie maakt het des te risicovoller voor "Mario" die lijdt aan een gevoeligheid voor elektromagnetische velden, een ernstige aandoening die artsen in gezondheidscentra - zoals door de ouders in hun rechtszaal geproduceerde documentatie - al hebben bewezen.

 

Maar dat is niet alles. Ook van belang is de passage waarin staat: hoe in de scholen "internetdiensten kunnen worden gegarandeerd door het instituut, ook via systemen die geen elektrosmog produceren, zonder het gebruik van draadloze Wi-Fi".

 

- Duidelijk wijzend op de visie van het decreet van 11 januari 2017, uitgegeven door de voormalige minister van Milieu, Gian Luca Galletti, die in termen van vervuiling binnenshuis voor de kantoren van het openbaar bestuur, de vervanging van WiFi door de meest veilige bedrading beval dat wil zeggen de kabelverbinding die al op verschillende Italiaanse scholen aanwezig is,

 

- (motie van de Regionale Raad van Piemonte van 2013, motie van de autonome provincie Bolzano in 2015), terwijl de gemeente Brescia die in zijn gemeente bekabelde alsook, in een prudentieel manier burgemeester van Borgo Franco d'Ivrea heeft zijn klaslokalen electrosmog gratis gemaakt).

 

Geen Italiaanse wet, noch Spaans, dwingt scholen om zichzelf uit te rusten met wi-fi voor het gebruik van elektronische bestanden (zelfs de verdachte!) en voor computerruimtes kan men altijd kiezen voor bedrade verbindingen waarvoor echter overheidsfinanciering van de overheid en de Europese Unie schaars is (wie blijft in feite miljarden afgeven voor wi-fi en 5 G.) Tegen welke kosten voor de bevolking?

 

Bron:  www.emfsa.co.za/ehs/court-ordered-to-turn-off-wi-fi-at-a-school-in-florence/

Bron:  www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/28/a-firenze-il-tribunale-fa-spegnere-il-wifi-a-scuola-un-atto-straordinariamente-innovativo/4916086/

Bron:  https://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/11870/Court%20ordered%20to%20turn%20off

Bron:  https://www.stopumts.nl/

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 4 februari 2019