Curator en gelijktijdig advocaat zijn is niet te verenigen. Deken en gelijktijdig advocaat zijn evenmin !

15-11-2016 09:41

Het benoemingsstelsel (Recofa) geeft een rolvertroebeling waardoor de schijn van partijdigheid bij voorbaat is gewekt. Onlangs bracht een gemachtigde, zijnde geen advocaat, o.a. deze netelige kwestie in rechte ter sprake o.a. vanwege belangenconflicten. De dubbel-functie advocaat-curator conflicteert niet alleen met de mededingingsswetgeving maar als curator zou je dat ook eigenlijk niet moeten willen omdat er andere of parallelle-zaken kunnen zijn waarin je als advocaat of als kantoor optreedt. In de functie van curator werk je onder toezicht van een rechter-commissaris en in de functie van advocaat tegen de curator en rechtercommissaris enz. Alleen al het feit dat dit niet goed is uit te leggen aan potentiele  clientèle geeft reeds te denken.

Binnenkort meer op deze website !

 

================================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 15 november 2016