Cyberdreigingen vragen om extra maatregelen . Nieuwsbrief van de Cyber Security Raad.

07-10-2016 12:17

Nederland loopt voorop in de digitalisering. Dat brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Daarentegen vormt cybercriminaliteit een steeds grotere dreiging. Om de kansen te kunnen blijven benutten zijn acties noodzakelijk die de digitale wereld veilig en vertrouwd houden. Dat staat in het adviesrapport dat Herna Verhagen, CEO van PostNL, donderdag 6 oktober overhandigde aan minister-president Mark Rutte en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer. Het advies bevat concrete aanbevelingen voor de overheid, bedrijfsleven en mensen thuis.

 

'Digitalisering brengt ons land veel economische groei en werkgelegenheid. Cybercriminaliteit bedreigt onze welvaart. Daarom zijn maatregelen en investeringen in de veiligheid op internet noodzakelijk. Het moet net zo vanzelfsprekend zijn om aandacht te hebben voor online dreigingen als voor de beveiliging van je huis. Daarom zijn acties en investeringen in cybersecurity noodzakelijk’, aldus Herna Verhagen.

 

Derde economische mainport

 

Nederland heeft een uitstekende digitale infrastructuur en is daarmee één van de meest ICT-intensieve economieën van Europa. De afgelopen 25 jaar kwam ruim een derde van de economische groei voort uit digitale technologie. Naast Schiphol en de Rotterdamse Haven vormt de digitale economie inmiddels de derde mainport van ons land. Dat biedt veel economische kansen en mogelijkheden tot innovatie.

 

Naast kansen brengt deze digitale infrastructuur ook dreigingen met zich mee op het gebied van criminaliteit, spionage en sabotage. Verschillende rapporten schetsten een zorgelijk beeld. Kwetsbaarheden in ICT-systemen, zoals een tekortschietende beveiliging of verouderde software, vormen de achilleshiel van onze digitale veiligheid. De economische en maatschappelijke impact kan enorm zijn. Het is daarom noodzaak om de cybersecurity in Nederland te versterken. Dat begint met meer aandacht: in de Tweede Kamer, de bestuurskamer en de huiskamer.

 

Overheid, bestuurskamer, huiskamer

 

De adviezen uit het rapport gaan over de rol van de overheid, de rol van de private sector, de samenwerking tussen beide én digitale vaardigheden. Een belangrijk advies aan het nieuwe kabinet is de zorg voor een eenduidige politieke aansturing en het benoemen van een hoge functionaris voor cybersecurity. Deze hoge functionaris dient een meerjarig actieprogramma met investeringsagenda op te stellen en uit te voeren. De private sector moet gestimuleerd worden om zaken op orde te hebben en te voldoen aan randvoorwaarden voor cybersecurity. Via de zorgplicht kan de veiligheid van digitale producten en diensten verbeterd worden. Voor private dienstverleners kan een accreditatie- of certificeringssystematiek ontwikkeld worden. ‘Zowel overheid als bedrijfsleven doen er goed aan om jaarlijks 10% van het ICT budget te reserveren voor specifieke cybersecurity maatregelen’, adviseert Verhagen.

 

Ook investeren in het versterken van de digitale vaardigheden van Nederlandse burgers is essentieel. Dit kan op het gebied van kennisontwikkeling, preventiecampagnes en aandacht geven aan dit thema in basis- en voortgezet onderwijs.

 

Lees het hele rapport  Nederland Digitaal Droge Voeten   op https://www.cybersecurityraad.nl/binaries/CybersecurityAdviesHernaVerhagen_tcm56-122110.pdf  en de reactie van de Cyber Security Raad op  https://www.cybersecurityraad.nl/binaries/20161006_ReactieCSR_adviesVerhagen%20vDef_tcm56-122124.pdf