De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het Besluit verwerking persoonsgegevens in de voorzieningen voor de generieke digitale infrastructuur DigiD, DigiD Machtigen, MijnOverheid en BSN-Koppelregister.

27-05-2016 22:48

 Het advies is vandaag openbaar gemaakt.