De Afdeling advisering van de Raad van State heeft heden advies uitgebracht over het wetsvoorstel over de aanpak van schijnconstructies.

12-12-2014 18:03

Het wetsvoorstel (Boek 7 BW en enige andere wetten) is heden 12 december 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.