De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 18 november 2021 het uitgebrachte advies over het wetsvoorstel voor Archiefwet 2021 openbaar gemaakt.

19-11-2021 09:34

Een samenvatting van het ingediende wetsvoorstel is te lezen op :

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@127572/samenvatting-advies-archiefwet-2021/