De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2018 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

23-05-2019 10:31

Het rapport van 60 blz. “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Justitie en Veiligheid” is te lezen op de website van de Rekenkamer.

Bron: RekenKamer.NL

 

https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/documenten/rapporten/2019/05/15/resultaten-verantwoordingsonderzoek-2018-ministerie-van-justitie-en-veiligheid

 

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 23 mei 2019