De Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland (AmCham) tegen kabinetsvoorstel afschaffing dividendbelasting

07-09-2018 16:37

De American Chamber of Commerce in The Netherlands (AmCham) – sinds 1961 de vertegenwoordiger van het Amerikaans-Nederlandse bedrijfsleven – spreekt zich uit tegen het kabinetsvoorstel om de dividendbelasting af te schaffen. AmCham is van oordeel dat de financiële dekking van de maatregel niet deugt. Het gereserveerde bedrag van circa 1.9 miljard euro zou door het kabinet moeten worden gebruikt om het vestigingsklimaat in den brede te versterken, door een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting en de 30%-regeling voor expats ongemoeid te laten. AmCham is ook bezorgd over het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor de maatregel.

 

Zoals bekend heeft de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting nauwelijks voordelen voor Amerikaanse multinationals, omdat zij als gevolg van het wederzijds gunstige belastingverdrag tussen Nederland en de VS reeds aanspraak kunnen maken op een vrijstelling van Nederlandse dividendbelasting. Niettemin kon AmCham aanvankelijk begrip opbrengen voor het voorstel, gelet op de algemene verbetering van het investeringsklimaat. De afschaffing van de dividendbelasting blijkt nu echter een half miljard duurder uit te vallen dan eerder verwacht. Volgens recente berichten zal het kabinet om dit gat te dekken de Vpb (vennootschapsbelasting) minder sterk verlagen – naar 22% ipv 21%. Tegelijkertijd wordt de succesvolle 30%-regeling, die voorziet in een specifiek belastingregime voor expats en van groot belang is voor de Nederlandse kenniseconomie, zonder fatsoenlijk overgangsregime ingekort van 8 naar 5 jaar.

 

AmCham betreurt dat ten gunste van een beperkt aantal Nederlandse multinationals de lasten voor andere bedrijven worden verzwaard. Het middel is in de huidige voorstellen erger dan de kwaal. AmCham meent dat het geld dat wordt vrijgemaakt voor afschaffing van de dividendbelasting, beter gebruikt kan worden voor de verlaging van de Vpb naar in ieder geval 21%, zoals eerder aangekondigd in het Regeerakkoord. Ook kan het gebruikt worden voor het in stand houden van de 30%-regeling, die niet alleen ten goede komt aan het internationale bedrijfsleven, maar ook aan de wetenschap en het startup-klimaat. Instandhouding van de 30%-regeling voorkomt bovendien dat de Nederlandse overheid bij buitenlandse ondernemingen te boek komt te staan als onbetrouwbaar.

 

AmCham constateert dat de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting, leidt tot algehele negatieve beeldvorming rond multinationals. Er is geen sprake van maatschappelijk draagvlak en ieder gesprek over het investeringsklimaat in Nederland wordt thans gesmoord in de discussie over de dividendbelasting. Dat is zorgelijk gelet op de substantiële bijdrage van buitenlandse multinationals aan de Nederlandse economie. Alleen al Amerikaanse ondernemingen genereren circa 450.000 banen in Nederland.

 

AmCham, als vertegenwoordiger van échte bedrijven die voorzien in échte banen (dus geen brievenbussen), signaleert een gebrek aan waardering en belangstelling bij het kabinet als het gaat om buitenlandse investeerders (met uitzondering van een beperkt aantal multinationals met Britse aandeelhouders). AmCham roept het kabinet op om (i) zich te herbezinnen op het voorstel over dividendbelasting; (ii) om de Vpb te verlagen naar 21%; en (iii) de 30%-regel te handhaven waarmee het Nederlandse vestigingsklimaat en het bedrijfsleven in den brede zijn gebaat.

 

Bon: Amcham.NL

https://amcham.nl/news/amcham-against-cabinet-proposal-abolishment-dividend-tax

 

 

================================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 7 september 2018