De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar onregelmatigheden bij aanbestedingen

07-05-2019 09:21

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar onregelmatigheden bij aanbestedingen in de grond-, weg-, en waterbouw (GWW-)sector.

 

De ACM kreeg tips dat bij enkele aanbestedingen van de overheid verboden afspraken zijn gemaakt tussen verschillende aannemers over de hoogte van prijzen en wie de opdracht zou krijgen. Als dat klopt, is de concurrentie vervalst en kan dat mogelijk leiden tot hogere prijzen, lagere kwaliteit of minder innovatie. De aanbestedingen waren voor projecten tussen de 100 duizend en 2 miljoen euro. De ACM heeft afgelopen maand invallen gedaan bij verschillende bedrijven.

 

Concurrentievervalsing bij aanbestedingen

De overheid geeft jaarlijks miljarden uit via aanbestedingen. Bij de aanbestedingen maakt de overheid, bijvoorbeeld een gemeente, provincie of het Rijk, bekend dat zij een project wil laten uitvoeren. Ondernemers concurreren met elkaar om zo’n project. De onderneming die het beste aanbod  in prijs en kwaliteit doet,  wint de aanbesteding.

 

Soms vervalsen ondernemers de concurrentie. Ze spreken in het geheim bijvoorbeeld af wie welk project mag uitvoeren. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Geheime prijsafspraken tussen ondernemers bij een aanbesteding vervalsen de concurrentie en leiden tot hogere kosten van het project voor de overheid. De Mededingingswet verbiedt afspraken die de concurrentie vervalsen. Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler de hogere rekening. De ACM bewaakt eerlijke concurrentie bij aanbestedingen van de overheid.’

 

Hoe loopt het onderzoek verder?

De ACM onderzoekt de komende tijd of de Mededingingswet is overtreden. De ACM kan tot de conclusie komen dat de wet niet overtreden is. Als de ACM tot de conclusie komt dat de wet wel is overtreden, kan de ACM een sanctie opleggen, bijvoorbeeld een boete. Boetes kunnen oplopen tot  10% van de jaaromzet van een betrokken onderneming. Leidinggevenden kunnen een persoonlijke boete krijgen.

 

Bron : ACM.NL

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-onderzoekt-aanbestedingen-grond-weg-en-waterbouw-gemeente-amsterdam

 

 

===========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 7 mei 2019