De Commissie heeft 24 januari 2019 besloten om een aanvullende schriftelijke aanmaning te sturen naar de Nederland met betrekking tot hun nationale regels voor woningcorporaties.

05-02-2019 08:44

De Europese Commissie verzoekt Nederland zich te houden aan de EU-regels voor openbare aanbestedingen.

Naar Nederlands recht worden woningcorporaties niet beschouwd als aanbestedende diensten en volgen ze bijgevolg niet de EU-regels voor openbare aanbestedingen. Ze zijn echter sterk afhankelijk van de Nederlandse overheid, zowel op centraal als op lokaal niveau. Daarom is de Commissie van mening dat Nederland mogelijk EU-wetgeving heeft overtreden ( Richtlijn 2014/23 / EU en Richtlijn 2014/24 / EU)). In het bijzonder de transparantieverplichting die vereist dat woningcorporaties hun aanbestedingen publiceren om gelijke kansen voor bedrijven mogelijk te maken en om de beste prijs-kwaliteitverhouding bij hun aankopen te waarborgen. De Commissie heeft in december 2017 de eerste aanmaningsbrief gezonden en met deze aanvullende brief wordt nu geprobeerd de openstaande juridische aspecten te verduidelijken. Nederland heeft nu twee maanden om op de argumenten van de Commissie te antwoorden; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

 

Bron : European Commission 

 

Zie ook:

https://emls.webnode.nl/news/nederlandse-woningcorporaties-in-gebreke-gesteld-op-7-december-2017-door-de-europese-commissie-de-nederlandse-staat-moet-binnen-twee-maand-reageren-t-a-v-het-europese-standpunt-dat-woningcorporaties-aanbestedingsplichtig-zijn/?_ga=2.156895736.27497464.1549265217-262235868.1437744375  ( 2017 ) 

 

https://emls.webnode.nl/news/advies-wetsvoorstel-tot-wijziging-van-de-herzieningswet-toegelaten-instellingen-volkshuisvesting-/?_ga=2.183101029.27497464.1549265217-262235868.1437744375  

( 2014 ) 

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 5 februari 2019