De coronacrisis bedreigt een kwart van alle advocatenkantoren in hun bestaan, blijkt uit een enquête van het Advocatenblad

09-04-2020 12:26

CORONA BEDREIGT KWART KANTOREN IN HUN BESTAAN

De coronacrisis bedreigt een kwart van alle advocatenkantoren in hun bestaan, blijkt uit een enquête van het Advocatenblad onder de beroepsgroep. Met name kleine kantoren hebben het moeilijk.

 

DOOR KEES PIJNAPPELS

9 APRIL 2020

Het Advocatenblad deed de afgelopen week onderzoek naar het effect van de coronacrisis op de advocatuur. Ruim 800 advocaten vulden een vragenlijst in over de financiële en organisatorische gevolgen.

 

Nederland telt ruim 18.000 advocaten en bijna 5.700 advocatenkantoren. Van de respondenten zegt 24 procent dat de continuïteit van hun kantoor gevaar loopt. Advocaten die bij kleine kantoren werken maken zich meer zorgen dan hun collega’s van grote kantoren. Bij kantoren met een omvang tot vijf advocaten zijn die zorgen het grootst.

 

Grafiek vraag 5

Driekwart van deze categorie meldt een omzetverlies, dat oploopt tot gemiddeld 56 procent. Bij eenpitters bedraagt de daling van de omzet gemiddeld 65 procent. Overigens zegt acht procent van de advocaten het extra druk te hebben sinds de uitbraak van het coronavirus.

 

Zonder financiële hulp van de overheid houdt hun kantoor deze situatie hooguit drie à vier maanden vol, denken veel advocaten. Meer dan de helft verwacht dat een flink aantal kantoren de crisis überhaupt niet overleeft zonder overheidssteun. Slechts 22 procent denkt het zonder steun te kunnen stellen. Van de advocaten die bij (middel)grote kantoren werken verwacht 43 procent zelf het hoofd boven water te kunnen houden.

 

Bron : AdvocatenBlad.NL 

https://www.advocatenblad.nl/2020/04/09/corona-bedreigt-kwart-kantoren-in-hun-bestaan/