Advocatenwet // De deken van de orde van advocaten.

27-05-2019 08:07

Hoe toezichthoudend is de deken jegens kantoor/advocaat die tevens advocaat en gelijktijdig rechter-plaatsvervanger is ?