De Europese Commissie en EU-Lidstaat Duitsland zijn volgens de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt (CSU) dichtbij een akkoord over tolheffing op de Duitse Autobahn. Is het tolheffingsplan wel of niet strijdig met de EU-wet en regelgeving ?

07-11-2016 08:24

Of het Duitse tolheffingsplan strijdig met de EU-wet en regelgeving is zal ongetwijfeld worden beantwoord door het EU-Hof van Justitie te Luxemburg nadat dat plan door de meest gerede partij aldaar ter vernietiging is voorgedragen.

 

Elke EU-Lidstaat heeft het recht om haar eigen belastingsysteem te bepalen doch deze mag niet conflicteren met het Verdrag Werking Europese Unie. ( Duitsland is een EU-Lidstaat)

 

Binnen de Europese Unie moet iedereen zich vrij kunnen bewegen conform afspraak tussen alle EU-lidstaatlanden.  De voorgestelde Duitse plannen lijken een belemmering te vormen voor het EU-recht van vrij verkeer. Ook lijkt het plan discriminerend van aard te zijn omdat alleen inwoners uit Duitsland worden gecompenseerd via een evenredige wegenbelasting-verlaging.

Het lijkt daarom in de rede te liggen dat deze zaak zal worden voordragen bij het Europese Hof van Justitie zodra de Duitse wettekst van het litigieuze omstreden Duitse tolplan in het Staatsblad is verschenen.

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd........................

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 7 november 2016