De fipronil-ramp laat des te meer zien dat de voedselketen een onafhankelijke waakhond nodig heeft die niet ressorteert onder het Ministerie van Economische Zaken.

10-08-2017 09:18

Het is niet meer uit te leggen dat de NVWA die moet toezien op de bescherming van de volksgezondheid, onder de verantwoordelijkheid van een ministerie valt dat als voornaamste taak de bescherming en promotie van het bedrijfsleven en het ondernemersklimaat in Nederland heeft. De NVWA hoort volgens foodwatch niet thuis bij Economische Zaken. De onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn een uitgelezen kans om een einde te maken aan de interne strijd in de NVWA tussen het belang van bedrijven enerzijds en het belang van de volksgezondheid anderzijds. Een onafhankelijke NVWA is hard nodig om de voedselveiligheid in Nederland te waarborgen.