De in de onderhavige zaak onvoorziene geschetste omstandigheden zijn geen omstandigheden zoals neergelegd omstandighedenregeling zoals in de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (SOK) en artikel 6:258 BW .

13-10-2017 16:59

Onthouden van relevante informattie is strijdig met het zorgvuldigheidsginsel en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, aldus de Hoge Raad in een uitspeaak van vandaag.